English
Menu

Sites

Tvrđava

Niška tvrđava

0.77km

Na obali Nišave, na ostacima rimskog vojnog logora, a potom rimskog grada Naisa, preko razorenog manjeg vizantijskog i srednjevekovnog utvrđenja, Turci...

Detalji
Ćele Kula

Ćele kula

2.03km

„Ćele kula“ je jedinstven spomenik u svetskim razmerama. Nekada se nalazio van grada, na Carigradskom drumu, a sada je u samom...

Detalji
Logor Crveni Krst

Logor Crveni krst

1.58km

Koncentracioni logor 12. Februar (Crveni krst) je jedan od malobrojnih sačuvanih fašističkih logora u Evropi, koji na autentičan način, svedoči o...

Detalji
Medijana

Medijana

3.87km

Antičko nalazište, na putu Niš-Niška Banja, koje svedoči o bogatstvu i sjaju carskog Naisa. Otkriveni su očuvani ostaci carske palate sa...

Detalji